11/04/2021 17:43Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Về làm chi nữa

Tác giả: Hồ Dzếnh - Hà Triệu Anh

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi demmuadong vào 18/01/2007 18:24

 

Tặng Trang-Biểu-Huệ

Về làm chi nữa nơi đây
Xứ run rét mướt, cõi đầy bồng hoang
Thành xưa: từng lớp điêu tàn
Ðường xưa: di ảnh muôn vàn lá rơi
Tiến lên: nắng ngụt chân trời
Trở về chi, nước non hời xác xơ!
Mắt say ánh máu pha cờ
Bước chân run giữa hai bờ Phế, Hưng
Tiếng hờn vỡ xé không trung
Gươm thiêng đưa loáng một vùng nắng tươi
Trông nhau không thẹn sống đời
Ðối trăng không tủi những lời nước non
Một trời lộng lẫy vàng son
Máu rơi đêm ấy, hoa còn buổi nay
Mắt nhìn theo tiếng ca bay
Ðất thơm nghe nở những ngày vào Xuân...
Nguồn: Hồ Dzếnh, Hoa xuân đất Việt, NXB Hoa Tiên, Sài Gòn, 1969

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hồ Dzếnh » Về làm chi nữa