30/11/2022 01:22Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trách tử
責子

Tác giả: Nguyễn Bỉnh Khiêm - 阮秉謙

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 01/07/2015 12:11

 

Nguyên tác

父在不遠遊,
惟疾父之憂。
聖賢所垂訓,
斯言豈我誣。
爾既生為人,
胡不業為儒。
芥羽事鬥雞,
金鈴走韓盧。
夜覓錢樹兒,
晨擊花街毬。
師友不親炙,
詩書反寇讎。
生子既如此,
於我復何求。
且進一杯酒,
聊寫萬古愁。

Phiên âm

Phụ tại bất viễn du,
Duy tật phụ chi ưu.
Thánh hiền sở thuỳ huấn,
Tư ngôn khởi ngã vu.
Nhĩ ký sinh vi nhân,
Hồ bất nghiệp vi nho.
Giới vũ sự đấu kê,
Kim linh tẩu hàn lô.
Dạ mịch tiền thụ nhi,
Thần kích hoa nhai cầu.
Sư hữu bất thân chá,
Thi thư phản khấu thù.
Sinh tử ký như thử,
Ư ngã phục hà cầu.
Thả tiến nhất bôi tửu,
Liêu tả vạn cổ sầu.

Bản dịch của Lê Thước

“Cha còn, chớ chơi xa”
“Con đau, nhọc lòng cha”
Thánh hiền xưa dạy thế
Há có dối cùng ta
Mầy đã sinh làm người
Sao không học nghiệp nhà?
Đi săn theo nhạc chó
Đá chọi vuốt lông gà
Đêm tìm phường gái điếm
Sáng đá bóng vườn hoa
Thầy bạn không thân thiết
Sách đèn bỏ tránh xa
Sinh con như thế ấy
Còn mong chi được mà
Thôi uống một chén rượu
Rửa mối sầu ngàn xưa
Nguồn: Hoàng Việt thi văn tuyển, Bùi Huy Bích, NXB Văn học, 2007

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Bỉnh Khiêm » Trách tử