16/01/2021 08:11Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Anh về nhắn bắc hẹn đông

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/04/2015 15:22

 

Anh về nhắn bắc hẹn đông
Có câu trân trọng tạ lòng biệt ly
Xin em đừng có quản gì
Anh về mai mốt nữa thì anh lên
Anh về rồi anh lại lên
Em đừng thương nhớ mà quên việc nhà
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Anh về nhắn bắc hẹn đông