13/04/2021 09:41Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bài 90

Tác giả: Nguyễn Bỉnh Khiêm - 阮秉謙

Thể thơ: Đường luật biến thể; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/04/2020 19:28

 

Giàu có đành hay chỉn phận mình,
Mấy đường cay đắng biếng đua tranh.
Cơm ăn chẳng quản mùi xa, bạc[1],
Áo mặc nề chi vẻ rách lành.
Đạp gót mong nhiều người ẩn dật,
Bạn lòng lại tưởng áng công danh.
Cho nên nấn ná cong lều tiện[2],
Nhân thể ngồi xem thuở thái bình.
Theo Trình quốc công Nguyễn Bỉnh Khiêm thi tập (AB.635), Bạch Vân Am thi tập (AB.157), Trình quốc công Bạch Vân Am thi tập (AB.309).

Nguồn: Bùi Văn Nguyên, Thơ văn Nguyễn Bỉnh Khiêm (tập 1), NXB Giáo dục, 1989
[1] Xa hoa và đạm bạc. Câu này ý nói có sao ăn vậy, rất bình dị.
[2] Cong nghĩa là trong. Lều tiện là nhà nghèo.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Bỉnh Khiêm » Bài 90