29/01/2023 18:45Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

“Ý nghĩa lớn ẩn trong ly biệt”
“В разлуке есть высокое значенье”

Tác giả: Fyodor Tyutchev - Фёдор Тютчев

Nước: Nga
Đăng bởi hongha83 vào 12/02/2009 01:51

 

Nguyên tác

В разлуке есть высокое значенье:
Как ни люби, хоть день один, хоть век,
Любовь есть сон, а сон - одно мгновенье,
И рано ль, поздно ль пробужденье,
А должен наконец проснуться человек...

Bản dịch của Thuý Toàn

Ý nghĩa lớn ẩn trong ly biệt:
Yêu một ngày, yêu suốt một đời,
Tình là mộng - mộng là khoảnh khắc,
Sớm, muộn gì cũng tỉnh dậy thôi,
Còn con người cuối cùng phải tỉnh...
6 tháng 8 năm 1851
Nguồn: Thơ Fedor Chiutchev, NXB Hội Nhà văn, 2003

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Fyodor Tyutchev » “Ý nghĩa lớn ẩn trong ly biệt”