19/01/2022 04:26Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoa nguyệt

Tác giả: Huyền Mặc đạo nhân

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 08/06/2020 23:45

 

Một đêm hoa nguyệt, một đêm mây,
Hoa nguyệt trêu người vẫn thuở nay.
Nguyệt nhuộm mầu hoa in lấy ngấn,
Hoa dìu bóng nguyệt rọi vào cây.
Trước hoa đợi nguyệt người bên ấy,
Dưới nguyệt xem hoa kẻ chốn này.
Tình nguyệt hoa chung đây với đó,
Cảnh hoa nguyệt xẻ đó cùng đây.
Nguồn: Phạm Thanh, Thi nhân Việt Nam hiện đại (quyển thượng), NXB Xuân Thu, 1990

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Huyền Mặc đạo nhân » Hoa nguyệt