19/10/2021 13:10Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đông nguyệt do Quảng Đông thuỷ trình vãng Quảng Tây tỉnh, hội thỉnh phong sứ thủ lộ tiến kinh đạo trung ngâm đồng Ngô Hoàng lưỡng phó sứ, thứ lạp ông tam thập vận kỳ 11
冬月由廣東水程往廣西省會請封使取路進京道中吟同吳黃兩副使次笠翁三十韻其十一

Tác giả: Trịnh Hoài Đức - 鄭懷德

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 17/11/2018 23:01

 

Nguyên tác

自我勞勞䫫雁賓,
半年北嶺半南旻。
凌波濕透王生襪,
冒雪寒侵孟浩巾。
默數道途多苦況,
暗矜筋力尚強人。
蒼梧行見農桑樂,
舜教南巡未隕淪。

Phiên âm

Tự ngã lao lao lũ nhạn tân,
Bán niên bắc lĩnh, bán nam mân.
Lăng ba thấp thấu Vương sinh miệt,
Mạo tuyết hàn xâm Mạnh Hạo cân.
Mặc sổ đạo đồ đa khổ huống,
Ám căng cân lực thượng cường nhân.
Thương Ngô hành kiến nông tang lạc,
Thuấn giáo nam tuần vị vẫn luân.

Bản dịch của Lê Quang Trường

Từ thuở lao đao, hoá khách nhàn,
Nửa năm núi bắc, nửa trời Mân.
Sóng pha ướt đẫm Vương sinh miệt,
Đội tuyết rét lùa Mạnh Hạo cân.
Nhẩm tính đường dài bao khổ nạn,
Thầm mừng gân sức vẫn tuổi xuân.
Thương Ngô ngang thấy dâu tằm tốt,
Thuấn giáo phương nam, vẫn thấm nhuần.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trịnh Hoài Đức » Đông nguyệt do Quảng Đông thuỷ trình vãng Quảng Tây tỉnh, hội thỉnh phong sứ thủ lộ tiến kinh đạo trung ngâm đồng Ngô Hoàng lưỡng phó sứ, thứ lạp ông tam thập vận kỳ 11