08/07/2020 10:39Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chơi Tây Hồ

Tác giả: Nguyễn Khuyến - 阮勸

Thể thơ: Ca trù (hát nói); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi Vanachi vào 04/11/2013 06:07

 

Thuyền lan[1] nhè nhẹ,
Một con chèo đủng đỉnh dạo Hồ Tây.
Sóng dập dờn sắc nước lẩn chiều mây[2],
Bát ngát nhẽ, ghẹo người du lãm[3].
Yên thuỷ mang mang vô hạn cảm,
Ngư long tịch tịch thục đồng tâm.[4]
Rượu lưng bầu mong mỏi bạn tri âm[5].
Xuân vắng vẻ biết cùng ai ngâm hoạ?
Gió hây hẩy nức mùi hương xạ,
Nhác trông lên vách phấn[6] đã đôi bài.
Thơ ai
xin hoạ một vài.
Hồ Tây ở phía tây thành phố Hà Nội, còn có tên là hồ Lãng Bạc.

Năm 1907, người Pháp phế vua Thành Thái rồi đày sang Châu Phi, nhân sĩ trong nước đều bất bình. Trương truyền mùa thu năm ấy, Từ Diễn Đồng cùng hai bạn văn thân rủ nhau đi chơi thuyền Hồ Tây, thấy cảnh sinh tình bèn liên ngâm bài ca này.

Nguồn:
1. Nguyễn Văn Huyền, Nguyễn Khuyến - tác phẩm, NXB TP Hồ Chí Minh, 2002
2. Đỗ Bằng Đoàn, Đỗ Trọng Huề, Việt Nam ca trù biên khảo, Nhà in Văn Khoa, Sài Gòn, 1962 (ghi là khuyết danh)
[1] Thuyền làm bằng gỗ mộc lan.
[2] Lẩn: ẩn ở dưới, chiều: vẻ. Ý nói màu nước hồ có vẻ mây che phủ, vì mặt nước phản chiếu mây ở trên trời.
[3] Du: chơi, lãm: xem. Ý nói người đi chơi để xem cảnh.
[4] Chữ Hán: 煙水茫茫無限感,魚龍寂寂孰同心. Nghĩa: Hơi nước mông mênh gây nên mối cảm xúc vô hạn, Cá và rồng vắng vẻ biết lấy ai làm bạn đồng tâm.
[5] Nghĩa chính là biết âm luật, biết thưởng thức tiếng đàn hay của một người nào. Nghĩa rộng (ở đây) là người bạn thân thiết, hiểu biết mình, cũng như chữ “tri kỷ”.
[6] Vách quét vôi trắng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Khuyến » Chơi Tây Hồ