31/07/2021 13:55Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bài 89

Tác giả: Nguyễn Bỉnh Khiêm - 阮秉謙

Thể thơ: Đường luật biến thể; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 06/07/2006 15:39

 

Nép mình lánh né[1] chốn xôn xao,
Mấy sự bên tai gió thoảng ào.
Cửa trúc vỗ tay cười khúc khích,
Hiên mai vắt cẳng hát nghêu ngao.
Lo le đã vậy thời dầu vậy,
Vặt vãnh màng bao sá quản bao.
Chẳng hết trung cần hai chữ ấy,
Mặc nhờ đất rộng, cậy trời cao.
Theo Trình quốc công Nguyễn Bỉnh Khiêm thi tập (AB.635). Khảo dị theo các bản Bạch Vân Am thi tập (AB.157), Trình quốc công Bạch Vân Am thi tập (AB.309).

Nguồn: Bùi Văn Nguyên, Thơ văn Nguyễn Bỉnh Khiêm (tập 1), NXB Giáo dục, 1989
[1] Khảo dị: “qua trước”.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Bỉnh Khiêm » Bài 89