25/10/2021 00:40Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tống Đàm hiệu uý quy Quế Dương
送譚校尉歸桂陽

Tác giả: Thái Thuận - 蔡順

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 12/11/2011 19:10

 

Nguyên tác

春霽遙空撒彩霞,
清門到得小番番。
夢魂昨夜霜飛葉,
歸思今朝蝶戀花。
隔浦蓮花新夏近,
渡山雲色故鄉多。
晝堂春共把杯酒,
還醉蓬萊看露花。

Phiên âm

Xuân tễ dao không tản thái hà,
Thanh môn đáo đắc tiểu bà bà[1].
Mộng hồn tạc dạ sương phi diệp,
Quy tứ kim triêu điệp luyến hoa.
Cách phố liên hoa tân hạ cận,
Độ sơn vân sắc cố hương đa.
Trú đường[2] xuân cộng bả bôi tửu,
Hoàn tuý Bồng Lai khán lộ hoa.

Dịch nghĩa

Mùa xuân trong sáng, phía trời xa trải khắp ráng hồng
Cửa nhà thanh bạch có một vị phật nhỏ đi tới
Hồn chiêm bao đêm qua, sương sa mở lá
Tình tứ về hôm nay như bướm mến hoa
Hoa sen cách bến nước kia, gần đầu mùa hạ
Sắc mây vượt qua núi nọ, đậm tình quê hương
Xuân nhà Trú cẩm cùng nâng chén rượu
Vẫn say sưa ngắm xem hoa sương móc trên núi Bồng Lai

Bản dịch của Bùi Duy Tân, Đào Phương Bình

Ráng đỏ trời xuân tự phía xa,
Cửa thanh bạch có phật Di Đà.
Mơ từ đêm trước sương gieo lá,
Về đến hôm nay bướm mến hoa.
Cách bến sen đơm chào nắng mới,
Vượt non mây lượn dõi quê nhà.
Xuân cùng nâng chén trên nhà gấm,
Say cảnh Bồng Lai ngắm móc sa.
Đàm hiệu uý: Tức Đàm Văn Lễ (1452-1505), người huyện Quế Dương, nay thuộc Hà Bắc. Đàm Văn Lễ làm quan ở Viện Hàn lâm với Thái Thuận, có tham gia biên tập bộ Thiên Nam dư hạ tập, là một nhà thơ, một danh sĩ đất Kinh Bắc thời ấy.

Nguồn: Sái Thuận - nhà thơ lớn đất cổ Kinh Bắc, Ty văn hoá và thông tin Hà Bắc, 1978.
[1] Tên một vị Phật. Ý thơ nói quan hiệu uý họ Đàm trở về gia đình trong hoàn cảnh thanh bạch mà rất đầm ấm đẹp đẽ như một vị Phật về nhà vây.
[2] Tức Trú cẩm đường của Hàn Kỳ nhà Tống, ông có biệt thự ở quê nhà, đặt tên là “Trú cẩm đường”. Ý thơ mượn điển ấy để nói cảnh ông quan trở về quê hương.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thái Thuận » Tống Đàm hiệu uý quy Quế Dương