18/08/2022 03:16Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Quận trung tức sự kỳ 2
郡中即事其二

Tác giả: Dương Sĩ Ngạc - 羊士諤

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 09/01/2014 13:49

 

Nguyên tác

紅衣落盡暗春殘,
葉上秋光白露寒。
越女含情已無限,
莫教長袖倚闌干。

Phiên âm

Hồng y lạc tận ám xuân tàn,
Diệp thượng thu quang bạch lộ hàn.
Việt nữ hàm tình dĩ vô hạn,
Mạc giao trường tụ ỷ lan can.

Dịch nghĩa

Các cánh hoa hồng đã rụng hết, ám chỉ mùa xuân đã tàn,
Vẻ thu đã về trên lá và trong các hạt móc lạnh.
Người con gái đa sầu đa cảm xúc động trước cảnh vật,
Đừng có tì cánh tay áo dài trên lan can, hỡi cô bé!

Bản dịch của Nguyễn Minh

Xuân đã tàn, cánh hồng rụng sạch
Vẻ thu về móc lạnh, lá vàng
Cảm sầu cô gái đa đoan
Đừng tì tay áo lan can, bẩn nào
Năm 808, tác giả đang làm giám sát ngự sử, vì có lỗi bị biếm làm thứ sử Tư Châu, nay là huyện Tư Trung, tỉnh Tứ Xuyên.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Dương Sĩ Ngạc » Quận trung tức sự kỳ 2