22/07/2024 14:57Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trẫm một mình nhớ nhung hoàng hậu củatrẫm

Tác giả: Bùi Giáng

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi ltvannhi vào 05/01/2013 16:48

 

Trẫm ở bên trời
Trẫm nhớ em
Trên trời trẫm nhớ
Trẫm thương thêm
Trẫm buồn như thể
Trời buồn thảm
Trẫm khóc vô ngần
Trẫm nhớ em

Trẫm nhớ đêm nay
Trẫm một mình
Trẫm sầu ủ rũ
Trẫm nín thinh
Trẫm không dám gọi
Trẫm buồn ngủ
Trẫm sẽ chiêm bao
Trẫm một mình

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bùi Giáng » Trẫm một mình nhớ nhung hoàng hậu củatrẫm