16/01/2021 10:01Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Công tử gia
公子家

Tác giả: Nhiếp Di Trung - 聶夷中

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 10/05/2014 16:03

 

Nguyên tác

種花滿西園,
花發青樓道。
花下一禾生,
去之為惡草。

Phiên âm

Chủng hoa mãn tây viên,
Hoa phát thanh lâu đạo.
Hoa hạ nhất hoà sinh,
Khứ chi vi ác thảo.

Dịch nghĩa

Vườn phía tây trồng đầy hoa,
Hoa nở cả hai bên vệ đường dẫn lên lầu xanh.
Dưới gốc hoa vừa đơm lên một nhánh mạ,
Nhổ phăng như nhổ bỏ một thứ cỏ dại.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Vườn phía tây trồng hoa đầy khắp
Đường lên lầu cũng mọc toàn hoa
Dưới hoa một mạ trổ ra
Con quan nhổ phắt như là cỏ hoang

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nhiếp Di Trung » Công tử gia