17/10/2021 21:15Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bài 37
37

Tác giả: Matsuo Basho - 松尾笆焦

Nước: Nhật Bản
Đăng bởi hongha83 vào 07/11/2008 06:52

 

Nguyên tác

まゆはき
を娣にして
紅粉の花

Bản dịch của Vĩnh Sính

Bên đường hoa nghệ nở vàng
Mỹ nhân bên cửa điểm trang thuở nào

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Matsuo Basho » Bài 37