30/03/2023 18:57Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tranh tự hoạ
자화상

Tác giả: Yun Dong-ju - 윤동주

Nước: Hàn Quốc
Đăng bởi hongha83 vào 24/01/2016 15:33

 

Nguyên tác

산모퉁이를 돌아 논가 외딴 우물을
홀로 찾아가선
가만히 들여다 봅니다

우물 속에는 달이 밝고 구름이 흐르고
하늘이 펼치고 파아란 바람이 불고
가을이 있읍니다

그리고 한 사나이가 있습니다
어쩐지 그 사나이가 미워져 돌아갑니다

돌아가다 생각하니 그 사나이가
가엾어집니다
도로 가 들여다 보니 사나이는
그대로 있읍니다

다시 그 사나이가 미워져 돌아갑니다
돌아가다 생각하니 그 사나이가
그리워집니다

우물 속에는 달이 밝고 구름이 흐르고
하늘이 펼치고 파아란 바람이 불고
가을이 있고 추억처럼 사나이가 있읍니다

Bản dịch của Nhóm dịch giả

Đi ngang chân núi
Ngồi yên lặng một mình bên giếng nước cạnh bờ ruộng lúa
Tự mình tìm đến
Yên lặng nhìn

Ánh trăng sáng rọi xuống giếng
Mây hững hờ
Trời như rộng ra
Gió xanh thổi
Khung cảnh của mùa thu

Và có một người con trai (bản thân)
Không hiểu sao tôi ghét khuôn mặt người con trai đó nên quay về
Quay về xong lại thấy tội nghiệp cho người con trai đó

Nên quay lại nhìn người con trai đó tôi lại thấy ghét nên lại quay về
Nhưng về xong rồi tôi lại thấy nhớ người con trai đó

Ánh trăng sáng rọi xuống giếng
Mây hững hờ
Trời như rộng ra
Gió xanh thổi

Khung cảnh của mùa thu
Như trong ký ức có một người con trai
Nguồn: Những bài thơ hay của văn học hiện đại Hàn Quốc (Nhiều người dịch), NXB Thanh niên, 2016

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Yun Dong-ju » Tranh tự hoạ