29/06/2022 16:22Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đoàn 23-165 gặp mặt 10 năm ở Lạng Sơn

Tác giả: Trần Đông Phong

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Trần Đông Phong vào 03/09/2019 02:16

 

Từ bấy tới nay đã chục niên
Một năm Sư Đại[1] nhớ không quên
Quế Lâm mỗi bữa Tam Hoa rượu
Lại gặp Lạng Sơn bạn cũ mình
Nâng rượu nhớ ai tình đẹp đẽ
Cạn ly tay nắm ý mênh mang
Muốn về trường cũ ngắm hoa quế
Chuyện cũ người xưa nói miên man.
Lạng Sơn, 2-9-2019

[1] Viết tắt của Trường đại học Sư phạm Quảng Tây

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Đông Phong » Đoàn 23-165 gặp mặt 10 năm ở Lạng Sơn