30/09/2022 00:25Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cảm lộng hầu nhân tứ chu phất
感弄猴人賜朱紱

Tác giả: La Ẩn - 羅隱

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi hongha83 vào 13/11/2013 21:41

 

Nguyên tác

十二三年就試期,
五湖煙月奈相違。
何如買取胡孫弄,
一笑君王便著緋。

Phiên âm

Thập nhị tam niên tựu thí kỳ,
Ngũ hồ yên nguyệt nại tương vi.
Hà như mãi thủ hồ tôn lộng[1],
Nhất tiếu quân vương tiện trước phi.

Bản dịch của (Không rõ)

Chờ thi tới chục năm trời
Thôi thì trăng khói qua chơi năm hồ
Kìa người dạy khỉ làm trò
Một cười là được vua cho áo hồng
Đây là một bài thơ châm biếm. Lúc quân khởi nghĩa của Hoàng Sào vào Trường An, Đường Chiêu Tông theo vết cũ của Huyền Tông, chạy vào Tứ Xuyên, trong bọn nghệ nhân làm trò mua vui chỉ có một con khỉ. Con khỉ có thể cùng với các triều thần vào chầu. Chiêu Tông rất thích, ban thưởng cho quan ngũ phẩm cùng hồng bào, và ban hiệu "Tôn cung phụng" 孫供奉. Chữ 孫 là lấy từ chữ "tôn" 猻 đồng âm "hồ tôn" 猢猻 (con khỉ). Nguyên tác giả nhiều lần thi không đỗ, không kiếm được chức quan nhỏ nào, nhân châm biếm việc này.


Nguồn: Lịch sử văn học Trung Quốc (tập 1), NXB Giáo dục, 2002
[]
[1] Có bản chép là "học thủ tôn cung phụng" 學取孫供奉.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » La Ẩn » Cảm lộng hầu nhân tứ chu phất