05/02/2023 08:17Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thạch Bi sơn ngẫu thành
石碑山偶成

Tác giả: Nguyễn Trường Tộ - 阮長祚

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 26/05/2016 23:07

 

Nguyên tác

風不能搖雨不摧,
碑傳萬古自崔嵬。
孤圓如削排山嵿,
卓立無雙鎮水隈。
想是補天曾鍊過,
非關填海被驅來。
若移隻著成雙著,
地作盤餐海作杯。

Phiên âm

Phong bất năng dao vũ bất thôi,
Bi truyền vạn cổ tự thôi ngôi.
Cô viên như tước bài sơn đỉnh,
Trác lập vô song trấn thuỷ ôi.
Tưởng thị bổ thiên tằng luyện quá,
Phi quan điền hải bị khu lai.
Nhược di chích trước thành song trước,
Địa tác bàn xan, hải tác bôi.

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Gió chẳng thể rung mưa chẳng rơi
Bia truyền vạn cổ vẫn cao vời
Mình tròn như gọt bày trên núi
Sừng sững vô song trấn biển khơi
Nghĩ trước vá trời từng đúc luyện
Không ngừng lấp biển đến bờ phơi
Ngọn đơn nếu biến thành đôi ngọn
Đất hoá bàn ăn biển rượụ rồi.(t)
Thạch Bi Sơn tức núi Đá Bia, dân gian gọi là Núi Ông, là ngọn núi cao nhất trong khối núi Đại Lãnh đoạn Đèo Cả, hiện ở xã Hoà Xuân Nam, huyện Đông Hoà, phía Nam tỉnh Phú Yên. Núi nổi tiếng vì có tảng đá bia khổng lồ cao khoảng 80m trên đỉnh núi mà cách xa vẫn có thể nhìn thấy. Núi nhìn xuống vịnh Vũng Rô (Phú Yên) và vịnh Vân Phong (Khánh Hoà). Tương truyền vào năm 1471, khi thân chinh cầm quân tấn công Chăm-pa, Lê Thánh Tông dừng tại chân núi, cho quân lính trèo lên khắc tên, ghi rõ cương vực Đại Việt tại nơi này. Vì thế, núi được gọi là núi Đá Bia. Một số sách sử ký cũng ghi sự kiện này.

Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 102, tháng 2-1926

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Trường Tộ » Thạch Bi sơn ngẫu thành