31/10/2020 20:42Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mộ hàn
暮寒

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 11/04/2015 18:39

 

Nguyên tác

霧隱平郊樹,
風含廣岸波。
沉沉春色靜,
慘慘暮寒多。
戍鼓猶長擊,
林鶯遂不歌。
忽思高宴會,
朱袖拂雲和。

Phiên âm

Vụ ẩn bình giao thụ,
Phong hàn quảng ngạn ba.
Trầm trầm xuân sắc tĩnh,
Thảm thảm mộ hàn đa.
Thú cổ do trường kích,
Lâm oanh toại bất ca.
Hốt tư cao yến hội,
Chu tụ[1] phất vân hoà.

Dịch nghĩa

Sương mù nấp sau cây vùng ngoại ô bằng phẳng,
Gió ngậm sóng nơi bến rộng.
Sắc xuân âm thầm lặng,
Chiều lạnh xót xa nhiều.
Trống trận còn đánh mạnh,
Oanh rừng bèn không hót.
Chợt nhớ đến dự tiệc lớn,
Tay áo đỏ lẩn cùng trong mây.

Bản dịch của Phạm Doanh

Mây núp cây ngoại ô,
Gió ngậm sóng bãi ngát.
Nhè nhẹ sắc xuân im,
Chiều lạnh sao san sát.
Trống trận còn vang lừng,
Oanh rừng làm sao hót!
Dự tiệc lớn chợt mơ,
Áo đỏ mây phơ phất.
(Năm 764)

[1] Chỉ người quyền quý.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Mộ hàn