28/09/2021 18:03Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Quy viên điền cư kỳ 1
歸園田居其一

Tác giả: Đào Tiềm - 陶潛

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Tấn
Đăng bởi hongha83 vào 29/05/2008 10:47

 

Nguyên tác

少無適俗韻,
性本愛丘山。
誤落塵網中,
一去三十年。
羈鳥戀舊林,
池魚思故淵。
開荒南野際,
守拙歸園田。
方宅十余畝,
草屋八九間。
榆柳蔭後檐,
桃李羅堂前。
曖曖遠人村,
依依墟裡煙。
狗吠深巷中,
雞鳴桑樹巔。
戶庭無塵雜,
虛室有余閑。
久在樊籠裡,
復得返自然。

Phiên âm

Thiếu vô thích tục vận,
Tính bản ái khâu sơn.
Ngộ lạc trần võng trung,
Nhất khứ tam thập niên.
Ky điểu luyến cựu lâm,
Trì ngư tư cố uyên.
Khai hoang nam dã tế,
Thủ chuyết quy viên điền.
Phương trạch thập dư mẫu,
Thảo ốc bát cửu gian.
Du liễu âm hậu diêm,
Đào lý la đường tiền.
Ái ái viễn nhân thôn,
Y y khư lý yên.
Cẩu phệ thâm hạng trung,
Kê minh tang thụ điên.
Hộ đình vô trần tạp,
Hư thất hữu dư nhàn.
Cửu tại phiền lung lý,
Phục đắc phản tự nhiên.

Bản dịch của Hoàng Tạo

Trẻ không hùa thói tục
Tính thích núi non chơi
Lưới bụi khi trót vướng
Chốc ba chục năm trời
Chim lồng nhớ rừng cũ
Cá vũng tiếc đầm khơi
Đồng nam về vỡ rậm
Yên phận ruộng vườn vui
Mười mẫu đất vừa vặn
Tám chín gian sơ sài
Hiên sau du liễu rợp
Thềm trước lý, đào tươi
Xóm cũ tuôn khói bếp
Làng xa thoáng bóng người
Ngõ sâu chó sủa vọng
Ngon dâu gà gáy dài
Sân ngoài không mảy bụi
Nhà rỗng thừa thảnh thơi
Cũi lồng bó buộc mãi
Lại được thoả thuê đời

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đào Tiềm » Quy viên điền cư kỳ 1