20/09/2021 16:17Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chí nam nhi [Làm cho tỏ mặt nam nhi]

Tác giả: Nguyễn Công Trứ - 阮公著

Thể thơ: Ca trù (hát nói); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 26/08/2005 17:15

 

Thông minh nhất nam tử,
Yếu vi thiên hạ kỳ.[1]
Trót sinh ra thời phải có chi chi,
Chẳng lẽ tiêu lưng ba vạn sáu[2].
Đố kị sá chi con Tạo,
Nợ tang bồng quyết trả cho xong.
Đã xông pha bút trận thì gắng gỏi kiếm cung,
Làm cho rõ tu mi nam tử.
Trong vũ trụ đã đành phận sự,
Phải có danh mà đối với núi sông.
Đi không chẳng lẽ về không?
Nguồn:
1. Dương Quảng Hàm, Việt Nam thi văn hợp tuyển, Bộ Quốc gia Giáo dục xuất bản, Hà Nội, 1951
2. Thơ văn Nguyễn Công Trứ, Trương Chính biên soạn & giới thiệu, NXB Văn học, 1983
3. Đỗ Bằng Đoàn, Đỗ Trọng Huề, Việt Nam ca trù biên khảo, Nhà in Văn Khoa, Sài Gòn, 1962
[1] Chữ Hán: 聰明一男子,要為天下奇. Nghĩa: Một người trai thông minh, Phải làm điều khác thường trong thiên hạ. Lấy ý từ câu thơ của Đường Giới tiễn bạn đi Trường An: “Nam tử yếu vi thiên hạ kỳ”.
[2] Ba vạn sáu nghìn ngày là 100 năm, một đời người; ngụ ý chẳng lẽ hoang phí cả đời người.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Công Trứ » Chí nam nhi [Làm cho tỏ mặt nam nhi]