23/10/2021 18:42Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tương giang thu hoài
湘江秋懷

Tác giả: Nguyễn Trung Ngạn - 阮忠彥

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trần
Đăng bởi hongha83 vào 19/08/2011 20:41

 

Nguyên tác

草木已凋零,
他鄉尚客程。
晚山吟骨瘦,
秋水道心清。
落雁衝煙下,
歸舟背月撐。
枕邊重掩耳,
二十四灘聲。

Phiên âm

Thảo mộc dĩ điêu linh,
Tha hương thượng khách trình.
Vãn sơn ngâm cốt sấu,
Thu thuỷ đạo tâm thanh.
Lạc nhạn xung yên hạ,
Quy chu bối nguyệt sanh.
Chẩm biên trùng yểm nhĩ,
Nhị thập tứ than thanh.

Dịch nghĩa

Sang thu cỏ cây đã tàn tạ
Mình vẫn lẩn thẩn ở quê người
Cốt cách ngâm thơ đã gầy giống như vẻ núi buổi chiều
Lòng đạo vẫn còn trong trẻo như nước mùa thu
Đàn nhạn từ trên không lướt qua làn khói bay xuống
Thuyền khách theo bóng trăng chèo về
Ta nằm ở Tương giang bên gối nghe thấy tiếng thác nước hai mươi bốn chảy ào ào tựa như gợi lòng
Khách tha hương không dám nghe tiếng ấy mà phải bịt tai lại

Bản dịch của Việt Khánh Vũ Huy Chiểu

Cỏ cây vàng héo tơi bời
Thân còn lận đận quê người đăm chiêu
Vóc thơ gầy quá non chiều
Sông thu lòng đạo trong veo một mầu
Nhạn sa lướt khói xuống lầu
Thuyền về ngược bóng giăng thâu buông chèo
Bưng tai dựa gối nằm khoèo
Thác hai mươi bốn nước reo ầm ầm
Nguồn: Hoàng Việt thi tuyển, NXB Văn học, 2007

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Trung Ngạn » Tương giang thu hoài