25/10/2021 00:32Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sơn cư bách vịnh kỳ 086
山居百詠其八十六

Tác giả: Tông Bản thiền sư - 宗本禪師

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi tôn tiền tử vào 19/03/2014 14:57

 

Nguyên tác

山居客到問禪宗,
始覺從前錯用功。
開口已知來歷處,
可憐不識悟真空。

Phiên âm

Sơn cư khách đáo vấn thiền tông,
Thuỷ giác tòng tiền thác dụng công.
Khai khẩu dĩ tri lai lịch xứ,
Khả liên bất thức ngộ chân không.

Bản dịch của Thích Nhật Quang

Ở núi khách đến hỏi thiền tông,
Mới biết từ xưa lỗi dụng công.
Mở miệng đã thông nơi gốc rễ,
Thương thay chẳng biết rõ chân không.
Nguồn: Sơn cư bách vịnh, NXB TP Hồ Chí Minh, 2000

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tông Bản thiền sư » Sơn cư bách vịnh kỳ 086