02/12/2022 16:23Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Dục ái

Tác giả: Thích Giác Toàn - Lê Phước Tường

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 29/12/2017 14:45

 

Dục vọng, dục ái... não phiền
Nhiều đời chấp thủ, cái triền buộc tâm
Của cải, sắc đẹp, muốn ham
Ăn uống, ngủ nghỉ không tàm... đắm mê
Sáu căn, sáu trần rủ rê
Sắc, thinh, hương, vị... trăm bề khổ nguy
Ăn ngủ, men rượu bất nghì
Dâm dục lôi cuốn lạc si luân hồi
Nguồn: Đuốc sen (tập 19), Hệ phái Khất sĩ, NXB Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, 2013

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thích Giác Toàn » Dục ái