04/07/2020 20:04Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tiên nữ tiễn Lưu Nguyễn (III)

Tác giả: Lê Thánh Tông - 黎聖宗

Thể thơ: Đường luật biến thể; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 27/02/2007 07:09

 

Dìu dặt xuân tiên sớm nhẫn[1] trưa,
Cùng nhau cặn kẽ mọi lời đưa.
Sự ta chớ hở bề tơ tóc,
Đường thế tua thìn[2] nỗi gió mưa.
Vàng đá đây còn bền nghĩa cũ,
Thảo ngay đấy hãy vẹn niềm xưa.
Nôn nao[3] duyên lại cùng song phượng,
Ngõ kẻo chăn loan nữa đợi chờ!
[1] Đến.
[2] Nên giữ gìn.
[3] Nôn nóng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Thánh Tông » Tiên nữ tiễn Lưu Nguyễn (III)