14/05/2021 10:05Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chiêu Quân xuất tái
昭君出塞

Tác giả: Thái Thuận - 蔡順

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 17/12/2008 17:52

 

Nguyên tác

南來程盡北來程,
南北那堪悵別情。
萬里漢天花有淚,
百年胡地馬無聲。
一團羅綺傷春老,
幾曲琵琶素月明。
分付君王安枕席,
愁城一片是長城。

Phiên âm

Nam lai trình tận Bắc lai trình,
Nam Bắc na kham trướng biệt tình.
Vạn lý Hán thiên hoa hữu lệ,
Bách niên Hồ địa mã vô thanh.
Nhất đoàn la ỷ thương xuân lão,
Kỷ khúc tỳ bà tố nguyệt minh.
Phân phó quân vương an chẩm tịch[1],
Sầu thành nhất phiến thị trường thành.

Dịch nghĩa

Con đường từ Nam lại đã dứt, con đường ra Bắc thẳng dong
Nam Bắc không kham nổi nỗi buồn ly biệt
Trời Hán muôn dặm hoa có nước mắt
Đất Hồ trăm năm tiếng ngựa không hí
Một đoàn gấm vóc xót thương cho cảnh già cỗi của tuổi xuân
Mấy khúc đàn tỳ bà kêu than cùng ánh trăng sáng
Nhắn nhủ nhà vua ngủ yên trên gối
Một mảnh thành sầu đó là bức thành dài ngăn giặc

Bản dịch của Quách Tấn

Bắc trình dõi bước dứt Nam trình
Nam Bắc đường chia mối thảm đoanh
Trời Hán tuôn dòng hoa khóc tủi
Đất Hồ im tiếng ngựa reo binh
Áo cài xuân muộn bơ phờ dáng
Đàn gảy trăng khuya não nuột tình
Nhắn nhủ cung rồng yên giấc ngự
Sầu thành một bức vững trường thành
Nguồn: Quách Tấn, Thái Thuận - Lữ Đường thi, NXB Văn học, 2001
[] Có bản chép là chữ “thượng” 上, hoặc “ngoạ” 臥.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thái Thuận » Chiêu Quân xuất tái