27/10/2021 07:43Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đồng chí
Товарищ

Tác giả: Konstantin Simonov - Константин Симонов

Nước: Nga
Đăng bởi hongha83 vào 06/12/2017 15:03

 

Nguyên tác

Вслед за врагом пять дней за пядью пядь
Мы по пятам на Запад шли опять.

На пятый день под яростным огнем
Упал товарищ, к Западу лицом.

Как шел вперед, как умер на бегу,
Так и упал и замер на снегу.

Так широко он руки разбросал,
Как будто разом всю страну обнял.

Мать будет плакать много горьких дней,
Победа сына не воротит ей.

Но сыну было — пусть узнает мать —
Лицом на Запад легче умирать.

Bản dịch của Nguyễn Huy Hoàng

Bám theo giặc năm ngày sát gót
Chúng tôi tiến phía tây, theo dấu vết, phía tây

Ngày thứ năm, dưới quầng lửa sáng
Đồng chí hy sinh mặt hướng đúng phía này

Tiến ra sao, chết thế, khi đang chạy
Trên tuyết khô ngã xuống tựa đang nằm

Tay dang rộng dường như ước muốn
Ôm lấy nước non như thể chỉ một lần

Mẹ sẽ khóc nhiều ngày trong đau đớn
Chiến thắng không đưa con trở về đây

Mẹ có biết khi con nằm lại
Chết nhẹ nhàng khi mặt hướng phía tây
1941
Nguồn: Đợi anh về (tuyển thơ chiến tranh Vệ quốc 1941-1945), NXB Thông tin và truyền thông, 2017

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Konstantin Simonov » Đồng chí