09/12/2021 05:48Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sóng nước Xuân Hương

Tác giả: Xuân Quỳ - Đoàn Thị Xuân Quỳ

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hảo liễu vào 14/02/2015 19:17

 

Thấp thoáng người thơ ảo diệu
Văng vẳng vần thơ xót xa
Một đời sắc nước, tài hoa
Một đời nổi chìm dâu bể...

Nhẩm đọc vần thơ nữ sĩ
Nụ cười hoà lệ rưng rưng!
Đà Lạt 2004

Nguồn: Xuân Quỳ thơ tuyển, NXB Văn học, 2011

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Xuân Quỳ » Sóng nước Xuân Hương