06/02/2023 23:35Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bình và tách

Tác giả: Hàn Quốc Vũ - Phan Quốc Vũ

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 14/08/2016 17:29

 

Anh và em
Như bình và tách
Tách khô khan
Chờ đợi đầy tràn
Anh - nước trà nóng hổi
Xin đừng đợi thời gian!
2007

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Quốc Vũ » Bình và tách