12/08/2022 19:09Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

“Bao năm rồi, tình yêu ngủ trong tôi”
“Как много лет во мне любовь спала”

Tác giả: Robert Rozhdestvensky - Роберт Рождественский

Nước: Nga
Đăng bởi Tung Cuong vào 13/04/2020 19:37

 

Nguyên tác

Как много лет во мне любовь спала.
Мне это слово ни о чём не говорило.
Любовь таилась в глубине, она ждала –
И вот проснулась и глаза свои открыла!

Теперь пою не я – любовь поёт!
И эта песня в мире эхом отдаётся.
Любовь настала так, как утро настаёт.
Она одна во мне и плачет и смеётся!

И вся планета распахнулась для меня!
И эта радость, будто солнце, не остынет!
Не сможешь ты уйти от этого огня!
Не спрячешься, не скроешься –
Любовь тебя настигнет!

Как много лет во мне любовь спала.
Мне это слово ни о чём не говорило.
Любовь таилась в глубине, она ждала –
И вот проснулась и глаза свои открыла.

Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Bao năm rồi, tình yêu ngủ trong tôi.
Nằm ẩn kín, chưa hề đòi lên tiếng
Nó giấu mình, chờ cho cơ hội đến
Và giờ đây, bừng giấc, mắt mở to!

Tôi không hát, mà tình yêu hát ca.
Và tiếng hát cả thế gian vang vọng
Tình yêu tới như sớm mai lan rộng
Rộn tiếng cười, tiếng khóc của tình yêu!

Cả hành tinh rộng mở trước mặt tôi
Niềm vui sướng như mặt trời không tắt lạnh
Lửa bùng cháy, làm sao ta trốn chạy
Trốn đi đâu, ẩn đâu thoát tình yêu
Tình yêu vẫn tìm được ta ban tặng...

Bao năm rồi, tình yêu ngủ trong tôi
Nằm ẩn kín, chưa hề đòi lên tiếng
Nó giấu mình, chờ cho cơ hội đến
Và giờ đây, bừng giấc, mắt mở to!

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Robert Rozhdestvensky » “Bao năm rồi, tình yêu ngủ trong tôi”