11/12/2022 06:40Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoạ ngự tiền văn phòng Thương Tá Hoàng Song Cử phó nhậm Bình Thuận tuần phủ lưu giản nguyên vận
和御前文房商佐黃雙舉赴任平順巡撫留柬原韻

Tác giả: Nguyễn Phúc Ưng Bình - 阮福膺苹

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi hảo liễu vào 23/01/2015 09:28

 

Nguyên tác

朱衣遶座煥朝班,
節鉞崇朝鎮兩潘。
物色塵中人不偶,
擔當天下事無難。
文身緩帶輕裘共,
豪興青山綠水間。
報政佇看稱第一,
萬家生佛慰慈顏。

Phiên âm

Chu y nhiễu toạ hoán triều ban[1],
Tiết việt sùng triêu trấn lưỡng Phan[2].
Vật sắc trần trung nhân bất ngẫu,
Đảm đang thiên hạ sự vô nan.
Văn thân hoãn đái khinh cừu cộng,
Hào hứng thanh sơn lục thuỷ gian.
Báo chính trữ khan xưng đệ nhất,
Vạn gia sinh Phật[3] uý từ nhan[4].

Dịch nghĩa

Những người áo đỏ ngồi quanh, rực rỡ những bậc đường quan
Cờ, kiếm suốt sáng đi trấn thú hai xứ Phan
Trong trần thế ai sánh được
Gánh vác việc thiên hạ, không chuyện gì khó khăn
Mặc áo nhẹ, thư nhàn, tà phất phới
Hứng chơi giữa cảnh sông trong núi biếc
Hãy chờ xem, ông mà làm việc quan thì xứng đáng là bậc nhất
Là ông Phật sống của mọi nhà, mẹ hiền vui sướng

Bản dịch của Nguyễn Hữu Vinh

Hầu chầu quan lớn áo hồng tươi
Cờ kiếm hai Phan trấn xứ người
Sống cõi trần ai không mấy kẻ
Lo đời thiên hạ có thua ai
Tà bay áo nhẹ thư nhàn bước
Nước biếc non xanh hứng thú chơi
Lo chuyện việc quan tài bậc nhất
Là ông Phật sống mẹ hiền vui
[1] Quan trong triều.
[2] Xứ Bình Thuận (Phan Rang, Phan Thiết).
[3] Ðức độ trọng vọng được mọi người kính nể.
[4] Mẹ hiền.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Phúc Ưng Bình » Hoạ ngự tiền văn phòng Thương Tá Hoàng Song Cử phó nhậm Bình Thuận tuần phủ lưu giản nguyên vận