26/10/2021 21:13Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Say cùng trăng

Tác giả: Đỗ Kim Vũ

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Đông Tà vào 27/02/2007 12:33

 

Tầng không lơ lửng mảnh Trăng gầy
Mây quyện ánh ngà tuý luý say
Chếnh choáng tửu nồng vầng Nguyệt khuyết
Lâng lâng men ruợu bóng Hằng đầy
Xem này Ngọc Thố tung tăng chạy
Kìa thấy Quảng Hàn thêm ngất ngây
Đàn sáo lưng Trời reo réo rắt
Tiên Nga nâng chén kính ngang mày
04/05/2006

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Kim Vũ » Say cùng trăng