02/07/2022 09:10Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hôm nay

Tác giả: Phạm Công Thiện

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 20/01/2015 13:15

 

Hôm nay là hôm nào
Thôi đừng hỏi tại sao
Phép lạ đập vào cửa
Bông súng nở trắng phau
Nguồn: Phạm Công Thiện, Trên tất cả đỉnh cao là lặng im, NXB Văn hoá Sài Gòn, 2009

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Công Thiện » Hôm nay