16/08/2020 00:50Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đào hoa y cựu tiếu đông phong

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác (thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 08/04/2015 13:51

 

Đào hoa y cựu tiếu đông phong,
Tướng tài quả nhị thiếp trong ra mời.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Đào hoa y cựu tiếu đông phong