19/01/2022 06:30Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Niềm tin
Wiara

Tác giả: Czesław Miłosz

Nước: Ba Lan
Đăng bởi hongha83 vào 03/10/2016 12:42

 

Nguyên tác

Wiara jest wtedy, kiedy ktoś zobaczy
Listek na wodzie albo kroplę rosy
I wie, że one są -- bo są konieczne.
Choćby się oczy zamknęło, marzyło,
Na świecie będzie tylko to, co było,
A liść uniosą dalej wody rzeczne.

Wiara jest także, jeżeli ktoś zrani
Nogę kamieniem i wie, że kamienie
Są po to, żeby nogi nam raniły.
Patrzcie, jak drzewo rzuca długie cienie,
I nasz, i kwiatów cień pada na ziemię:
Co nie ma cienia, istnieć nie ma siły.

Bản dịch của Tạ Minh Châu

Có niềm tin khi có kẻ kịp nhìn
chiếc lá bé teo trên mặt nước
hoặc một giọt sương
và biết rằng chúng tồn tại - vì cần
Dẫu có nhắm mắt lại và mơ
trên thế giới cũng sẽ chỉ có những gì đã có
và dòng sông vẫn chở lá về xuôi như muôn thuở

Cũng có niềm tin khi có người vấp đá bị thương
và hiểu rằng có đá
là để làm chân ta bị thương
Các bạn hãy xem cây đổ bóng dài
bóng của chúng ta, của hoa hằn trên mặt đất:
Những gì không bóng
đều không sức sống
Nguồn: Phố Descartes (tuyển thơ), Czesław Miłosz, NXB Hội nhà văn, 2016

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Czesław Miłosz » Niềm tin