25/10/2021 00:15Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tặng ca kỹ kỳ 1
贈歌妓其一

Tác giả: Lý Thương Ẩn - 李商隱

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Trần Đông Phong vào 09/06/2021 11:54

 

Nguyên tác

水精如意玉連環,
下蔡城危莫破顏。
紅綻櫻桃含白雪,
斷腸聲裏唱陽關。

Phiên âm

Thuỷ tinh như ý, ngọc liên[1] hoàn,
Hạ Thái[2] thành nguy mạc phá nhan.
Hồng trán anh đào hàm bạch tuyết,
Đoạn trường thanh lý xướng Dương Quan[3].

Bản dịch của Trần Đông Phong

Như Ý sáng trong, vòng ngọc liền
Thái Thành chẳng ngại kém dung nhan
Anh đào ngậm tuyết trắng hơi đỏ
Tiếng hát Dương Quan khiến đoạn tràng
[1] Tên các đồ trang sức.
[2] Địa danh.
[3] Tên ca khúc thường dùng khi từ biệt nhau.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Thương Ẩn » Tặng ca kỹ kỳ 1