04/08/2020 09:58Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Gió đưa cây cúc ngã quỳ (I)

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 22/03/2016 17:10

 

Gió đưa cây cúc ngã quỳ,
Ba năm chực tiết còn gì là xuân.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Gió đưa cây cúc ngã quỳ (I)