25/09/2023 13:48Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đời là gì?
What is life?

Tác giả: The Beatles

Nước: Anh
Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 24/05/2023 16:38

 

Nguyên tác

The world keeps spinning and the
Days go by
Time is precious and so is life
We give to family and we choose our friends
We learn to love and restore again

Man keeps seeking the meaning of life
What is purpose and what is happiness

The sound goes around for the
World to hear
The message from my God is
Ever so clear
To love the Lord and accept His grace
Then Heaven will be your final
Resting place

Man keeps seeking the meaning of life
What is purpose and what is happiness

To live again in a world of faith
To know my God is in every place
To see God's hand at work in the world
To glory in the majesty of results unfurled

Man keeps seeking the meaning of life
What is purpose and what is happiness

Bản dịch của Minh Sơn Lê

Thế giới vẫn tiếp tục xoay như thế
Ngày đi qua ngày cứ mãi dần trôi
Thời gian quý giá cũng như cuộc đời
Ta cho gia đình và bạn bè ái mộ
Ta học cách yêu thương và tu bổ

Con người vẫn tìm nghĩa sống kiên trì
Ý định gì và hạnh phúc là chi

Âm thanh đây đó cho
Trần gian lắng
Thông điệp từ Chúa tôi là
Xán lạn
Yêu Chúa và đón nhận ơn của Người
Thiên đường là nơi cuối
Bạn nghỉ ngơi

Con người vẫn tìm cho đời ý nghĩa
Muốn gì và hạnh phúc là chi nhỉ

Để sống lại trong thế giới niềm tin
Để biết Chúa của tôi khắp mọi miền
Thấy bàn tay Chúa tác thành thế giới
Để vinh quang oai hùng như mong đợi

Con người vẫn tìm nghĩa sống kiên trì
Mục đích gì và hạnh phúc là chi
Bài này được sáng tác bởi George Harrison.
24.5.16

In từ trang: https://www.thivien.net/ » The Beatles » Đời là gì?