18/05/2021 14:50Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vi mô và vĩ mô

Tác giả: Trần Mạnh Hảo

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 07/11/2014 18:27

 

Mặt trời quá vĩ đại
Hạt sương quá nhỏ nhoi

Mặt trời không mang nổi
Dù một hạt sương rơi

Nhưng trong giọt sương ấy
Có bao nhiêu mặt trời?

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Mạnh Hảo » Vi mô và vĩ mô