28/10/2021 16:06Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Làm trai cho đáng nên trai (I)

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/03/2015 17:29

 

Làm trai cho đáng nên trai,
Ăn cơm với vợ lại nài cậy niêu.
Con vợ nó cũng biết điều,
Thắt lưng con cón cậy niêu với chồng.
Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Làm trai cho đáng nên trai (I)