12/05/2021 15:20Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tam bổ sử quán thư thị đồng liệt
三補史館書示同列

Tác giả: Vũ Phạm Khải - 武范啟

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 23/06/2016 18:24

 

Nguyên tác

二十年前共此官,
升雲沉雨幾悲歡。
故人已去名仍在,
舊草猶存墨未乾。
五夜君王南北顧,
三邊將士海山寒。
吾曹白戰非刀鐵,
尸素能無笑伐檀。

Phiên âm

Nhị thập niên tiền cộng thử quan,
Thăng vân trầm vũ kỷ bi hoan.
Cố nhân dĩ khứ danh nhưng tại[1],
Cựu thảo do tồn mặc vị can.
Ngũ dạ quân vương nam bắc cố,
Tam biên tướng sĩ hải sơn hàn.
Ngô tào bạch chiến phi đao thiết,
Thi tố năng vô tiếu phạt đàn[2].

Dịch nghĩa

Hai mươi năm trước cũng đã giữ chức quan này
Lên mây xuống mưa vui buồn bao độ
Người cũ đã đi rồi tên vẫn còn đó
Bản thảo trước còn đây mực cũng chưa khô
Nhà vua năm canh trông ngóng ngoài Bắc trong Nam
Các tướng sĩ ngoài biên chịu rét mướt cùng với non biển
Bọn ta chỉ đánh suông không mũi dao tấc sắt
Vô tài ngồi ăn dưng thật đáng để kẻ chặt gỗ đàn cười cho

Bản dịch của Nguyễn Văn Huyền

Trước đã quan này hai chục năm,
Buồn vui mấy độ, mấy thăng trầm.
Người xưa đã vắng, tên còn rạng,
Bản cũ còn nguyên, mực vẫn đằm.
Non biển quân phòng, cam rét mướt,
Bắc Nam vua ngóng, biếng ăn nằm.
Tay không tấc sắt, ta bàn hão,
Lộc hưởng, tài không luống thẹn thầm.
Nguồn: Đông Dương thi văn tuyển, Vũ Phạm Khải, NXB Khoa học xã hội, 1991
[1] Người cũ đã đi rồi tên vẫn còn đó, chỉ những bạn cũ cùng làm sử.
[2] Chặt gỗ đàn, chỉ kẻ giữ chức vị không có công trạng, chỉ ngồi ăn không; xuất xứ từ bài thơ "Phạt đàn" trong Kinh Thi.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vũ Phạm Khải » Tam bổ sử quán thư thị đồng liệt