15/04/2021 06:05Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tiễn Thiên Trường vệ uý hồi hương
餞天長衛尉回鄉

Tác giả: Thái Thuận - 蔡順

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 12/11/2011 01:35

 

Nguyên tác

聞道山南十餘府,
天長之府不尋常。
溪橋客舍魚蝦足,
籬落人家橘柚黃。
穢鼎普明雲似幕,
斜鐘膠水日如霜。
此噲此樂將軍事,
江外一帆天渺茫。

Phiên âm

Văn đạo Sơn Nam[1] thập dư phủ,
Thiên Trường[2] chi phủ bất tầm thường.
Khê kiều khách xá ngư hà túc,
Ly lạc nhân gia quất dữu hoàng.
Uế đỉnh Phổ Minh[3] vân tự mạc,
Tà chung Giao Thuỷ[4] nhật như sương.
Thử hồi thử lạc tướng quân sự,
Giang ngoại nhất phàm thiên diểu mang.

Dịch nghĩa

Nghe nói trấn Sơn Nam có hơn mười phủ,
Phủ Thiên Trường là một phủ chẳng phải tầm thường.
Nhà khách (dựng ở miền) trên cầu dưới khe (nên) cá tôm đầy đủ,
Cạnh phên giậu của các gia đình, quýt bưởi chín vàng rực.
Mây như tấm màn (che phủ) cái vạc nhếch nhác của chùa Phổ Minh,
Ánh mặt trời sáng như sương (soi rọi) vào quả chuông đặt chênh chếch của huyện Giao Thuỷ.
Việc của tướng quân với niềm vui trong dịp này chính là:
Một cánh buồm bay trên sông dưới trời cao man mác.

Bản dịch của Bùi Duy Tân, Đào Phương Bình

Nghe nói Sơn Nam mười mấy phủ,
Thiên Trường phủ ấy chẳng tầm thường.
Cá tôm quán khách bên cầu sẵn,
Quýt bưởi nhà dân cạnh giậu vàng.
Vạc cũ Phổ Minh mây rủ trướng,
Chuông xưa Giao Thuỷ ác lồng sương.
Tướng quân vui thú là đây hẳn?
Man mác sông buồm một cánh dương.
Nguồn: Sái Thuận - nhà thơ lớn đất cổ Kinh Bắc, Ty văn hoá và thông tin Hà Bắc, 1978.
[1] Chỉ vùng đất rộng nay thuộc Thái Bình, Nam Định, Bắc Ninh.
[2] Phủ Thiên Trường, một phủ của Sơn Nam, nay thuộc Nam Định.
[3] Tên một ngôi chùa nằm ở xã Lộc Vượng, huyện Mỹ lộc, ngoại thành Nam Định. Chùa có vạc Phổ Minh nổi tiếng nhưng đã bị quân xâm lược Minh phá huỷ nă 1426.
[4] Tên một huyện nằm ở tỉnh Nam Định.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thái Thuận » Tiễn Thiên Trường vệ uý hồi hương