07/10/2022 10:14Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cổ Luỹ cô thôn (Xóm vắng thành xưa)

Tác giả: Phạm Thiên Thư - Phạm Kim Long

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hihale vào 24/03/2007 18:22

 

Một dãy trường thành trấn ải biên
Còn viền dương lạnh gác bên triền
Cô thôn trúc lạnh - sương nhoà khói
Cổ Luỹ thành trơ - gió thoảng nền
Buồm cá nâu vênh - bờ bến đậu
Đàn cò trắng nổi - cụm tùng lên
“Cô thôn Cổ Luỹ” hư mà thực
Dù chỉ nghe qua cũng chạnh niềm.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Thiên Thư » Cổ Luỹ cô thôn (Xóm vắng thành xưa)