30/06/2022 00:53Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Quê hương

Tác giả: Xuân Quỳnh - Nguyễn Thị Xuân Quỳnh

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi karizebato vào 20/10/2009 03:07

 

"Đoàn quân Việt Nam đi chung lòng cứu quốc..."
Bài "Tiến quân ca" hát trong phút giây xa đất nước
Xao xuyến trong lòng như tiếng mẹ yêu thương
Nhìn mắt bạn bè đều thấy bóng quê hương
Ba Lan, 8-1962

Nguồn: Xuân Quỳnh, Chồi biếc, NXB Văn học, 1963

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Xuân Quỳnh » Quê hương