06/07/2022 08:14Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vịnh tửu kỳ 1
詠酒其一

Tác giả: Uông Tuân - 汪遵

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 28/06/2014 22:35

 

Nguyên tác

九醞松醪一曲歌,
本圖閑放養天和。
後人不識前賢意,
破國亡家事甚多。

Phiên âm

Cửu uẩn, tùng lao[1] nhất khúc ca,
Bản đồ nhàn phóng dưỡng thiên hoà.
Hậu nhân bất thức tiền hiền ý,
Phá quốc vong gia sự thậm đa.

Dịch nghĩa

Rượu cửu uẩn và tùng lao, vừa ca hát một bài,
Vốn là cách thư giãn và sống hài hoà với thiên nhiên.
Người đời sau không biết chủ ý của hiền tài xưa trước khi uống rượu,
Nên đã quá chén và gây ra cảnh nước mất nhà tan đầy rẫy.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Uống cửu uẩn, tùng lao, và hát
Đó vốn là thư giãn, hài hoà
Đời sau không hiểu đời xưa
Đắm say mất nước tan nhà như chơi
[1] Cửu uẩn và tùng lao đều là tên rượu loại xoàng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Uông Tuân » Vịnh tửu kỳ 1