31/05/2023 10:32Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Gặp trong ký ức

Tác giả: Đỗ Quảng Hàn

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 14/03/2021 14:48

 

Cả đời đi mải miết,
giữa trần ai đã lâu.
Mệt mà không nghỉ bước,
vẫn cố đi thật mau.
Đi cho kịp ký ức,
để gặp em buổi đầu.
Gặp rồi cũng chẳng biết,
có về cùng với nhau?

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Quảng Hàn » Gặp trong ký ức