30/09/2023 16:47Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ức Tần Nga - Ngũ nhật di chu Minh Sơn hạ tác
憶秦娥-五日移舟明山下作

Tác giả: Trần Dư Nghĩa - 陳與義

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi tôn tiền tử vào 01/03/2015 08:32

 

Nguyên tác

魚龍舞,
湘君欲下瀟湘浦。
瀟湘浦,
興亡離合,
亂波平楚。

獨無尊酒酬端午,
移舟來聽明山雨。
明山雨,
白頭孤客,
洞庭懷古。

Phiên âm

Ngư long vũ,
Tương quân[1] dục há Tiêu Tương phố.
Tiêu Tương phố,
Hưng vong ly hợp,
Loạn ba bình sở.

Độc vô tôn tửu thù Đoan Ngọ,
Di chu lai thính Minh Sơn vũ.
Minh Sơn vũ,
Bạch đầu cô khách,
Động Đình hoài cổ.

Dịch nghĩa

Trên thuyền thấy cá rồng nhảy múa
Tương quân như muốn xuống bến Tiêu Tương
Bến Tiêu Tương
Chuyện hưng vong, ly hợp
Sóng lô nhô, cây cối bình yên trải rộng

Một mình không có rượu uống ngày Đoan Ngọ
Bơi thuyền tới nghe mưa núi Minh Sơn
Mưa núi Minh Sơn
Cô khách đầu bạc
Ở Động Đình nhớ chuyện xưa

Bản dịch của Nguyễn Đương Tịnh

Cá vượt gõ
Thi nhân trẫm mình sông Tương nọ
Sông Tương nọ
Tan hợp thịnh suy
Sóng xô đất Sở[2]

Không rượu mà cúng ngày Đoan Ngọ
Đậu thuyền chân núi để nghe mưa
Núi đang mưa
Ta đã bạc đầu
Xót thương chuyện cũ
[1] Hai bà vợ vua Thuấn là Nga Hoàng và Nữ Anh.
[2] Dịch sai chữ "bình sở".

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Dư Nghĩa » Ức Tần Nga - Ngũ nhật di chu Minh Sơn hạ tác