18/09/2021 15:58Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lạc nhật mã thượng
落日馬上

Tác giả: Tần Quán - 秦觀

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi tôn tiền tử vào 24/08/2014 18:56

 

Nguyên tác

日落荒阡白霧深,
紫騮嘶顧出疏林。
回頭己失來時路,
杳杳金盤墮翠岑。

Phiên âm

Nhật lạc hoang thiên bạch vụ thâm,
Tử lưu[1] tê cố xuất sơ lâm.
Hồi đầu kỷ thất lai thì lộ,
Diểu diểu kim bàn[2] đoạ thuý sầm.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Chiều xuống đường hoang sương trắng dày
Ngựa kêu gắng thoát khỏi rừng cây
Quay đầu mất hút lối vừa đến
Mờ mịt khay vàng xuống núi sâu
[1] Tên một loại ngựa quý.
[2] Khay vàng, chỉ mặt trời.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tần Quán » Lạc nhật mã thượng