30/03/2023 18:00Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vãn Trần đại Hoa Nha Văn miếu
輓陳代花街文廟

Tác giả: Đỗ Văn Thố - 杜文措

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 31/03/2022 23:55

 

Nguyên tác

陳初已造此文祠,
石像猶傳一大基。
瓦屋三座門字格,
諸賢两置對關呼。
犬羊何忍將心壞,
攻破成堆聚鼠居。
斜月數聲烏喚曉,
遽回手拜外香爐。

Phiên âm

Trần sơ dĩ tạo thử Văn từ,
Thạch tượng do truyền nhất đại cơ.
Ngoã ốc tam toà môn tự cách,
Chư hiền lưỡng trí đối quan hô.
Khuyển dương hà nhẫn tương tâm hoại,
Công phá thành đôi tụ thử cư.
Tà nguyệt xổ thanh ô hoán hiểu,
Cự hồi thủ bái ngoại hương lư.

Dịch nghĩa

Đầu thời Trần đã có Văn miếu này rồi,
Tương truyền rằng có tượng đá, quy cách nơi thờ to rộng.
Chính điện mái ngói ba toà theo kiểu chữ môn,
Hai bên có dãy nhà đối cửa thờ các ông hiền.
Loài chó dê sao nỡ lòng phá phách,
Trước mắt chỉ còn là cồn đống hang chuột,
Dưới bóng trăng tà, quạ kêu gọi trời sắp sáng.
Vội vã về nhà nên cắm mấy nén hương ở bát nhang tại phía ngoài.

Bản dịch của Dương Văn Vượng

Đầu Trần đã dựng Văn từ,
Vẫn truyền tượng đá cơ đồ khá to.
Chữ môn lợp ngói ba toà,
Ông hiền hai dãy đối thờ nghiêm trang.
Chó dê sao nỡ phá toang,
Nay thành hang chuột một phương lạnh lùng.
Sáng rồi quạ réo dưới trăng,
Vội về cắm mấy nén nhang phía ngoài.
Hoa Nha nay thuộc xã Mỹ Phúc, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định. Hoa Nha nghĩa là khu vực trồng hoa, đường hoa.

Nguồn: Thơ chữ Hán 1000 năm Thăng Long - Thiên Trường, Tài liệu tại Thư viện tỉnh Nam Định

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Văn Thố » Vãn Trần đại Hoa Nha Văn miếu