05/12/2020 03:46Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bi lão cung nhân
悲老宮人

Tác giả: Lưu Đắc Nhân - 劉得仁

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 22/04/2014 15:29

 

Nguyên tác

白髮宮娃不解悲,
滿頭猶自插花枝。
曾緣玉貌君王寵,
準擬人看似舊時。

Phiên âm

Bạch phát cung oa bất giải bi,
Mãn đầu do tự sáp hoa chi.
Tằng duyên ngọc mạo quân vương sủng,
Chuẩn nghĩ nhân khan tự cựu thì.

Dịch nghĩa

Người đẹp bạc đầu trong cung chẳng biết thương cho thân mình,
Tự cắm đầy hoa trên đầu.
Đã từng nhờ nhan sắc ngọc ngà mà được quân vương sủng ái,
Nay muốn cho người ta thấy còn đẹp như ngày xưa.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Cung nhân già thương mình chẳng biết
Khắp trên đầu còn kết bông hoa
Quân vương sủng ái ngày qua
Nay cho người ngắm như là khi xưa

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lưu Đắc Nhân » Bi lão cung nhân